Modern Greek For Classicists Lessons 16 – 20

Modern Greek For Classicists Lessons 16 – 20

Category : exercises , Uncategorized

APPENDIX 

MODERN GREEK – ANCIENT GREEK GRAMMAR TABLES

Αβρόχοις ποσί: Με στεγνά πόδια, χωρίς κόπο, χωρίς ζημιά (Εξοδ. ΙΔ. 22-31)

Αγρόν ηγόρασε: Δεν ενδιαφέρθηκε (Λουκά, ΙΔ. 18)

Αδαμιαία περιβολή: Απόλυτη γύμνια, χωρίς ένδυση

Αθώα περιστερά: Αυτός που παριστάνει τον αθώο χωρίς να είναι

Αιέν αριστεύειν: Πάντα να αριστεύετε (Ομήρου Ιλ. Ζ 208)

Αιχμή του δόρατος: Το δυνατότερο σημείο

Άκρα του τάφου σιωπή: Απόλυτη σιγή (Δ. Σολωμός – «Ελεύθεροι πολιορκημένοι»)

Ακρογωνιαίος λίθος: Βάση, θεμέλιο

Άκρον άωτον: Αποκορύφωμα

Άλας της γης: Η μοναδικότητα (Ματθαίος, Ε. 13)

Αλήστου μνήμης: Αείμνηστος, αλησμόνητος

Αμ’ έπος αμ’ έργον: Μαζί με τα λόγια και τα έργα (Ηρόδοτος)

Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος: Για τους ένδοξους ανθρώπους είναι τάφος ολόκληρη η γη (Περικλής)

Αντί πινακίου φακής: Με ασήμαντο αντάλλαγμα

Απέχω παρασάγγας: Απέχω πολύ

Από μηχανής θεός: Απροσδόκητη λύση σε ένα αδιέξοδο

Αποδιοπομπαίος τράγος: Εξιλαστήριο θύμα

Απολωλός πρόβατο: Παραστρατημένος, διεφθαρμένος

Απορία ψάλτου βηξ: Αμήχανη συμπεριφορά σε δυσχερή κατάσταση

Αποχρών λόγος: Ο βαθύτερος λόγος

Αυθωρεί και παρά χρήμα: Την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή, πάραυτα

Άχθος αρούρης: Βάρος της γης

Αχίλλειος πτέρνα: Το αδύνατο σημείο

Βάπτισμα του πυρός: Πρώτη εμπειρία

Γαία πυρί μιχθήτω: Ας καταστραφούν τα πάντα

Γη και ύδωρ: Σύμβολα υποταγής στην αρχαιότητα

Γνώθι σαυτόν: Να γνωρίζεις τον εαυτό σου

Γόρδιος δεσμός: Δυσεπίλυτο πρόβλημα

Δαμόκλειος σπάθη: Απειλητική κατάσταση

Δει δε χρημάτων: Υπάρχει ανάγκη χρημάτων (Δημοσθένης)

Διά πυρός και σιδήρου: Με πολύ δύσκολο τρόπο

Διαίρει και βασίλευε: Να προκαλείς διχόνοια ώστε να μπορείς να εξουσιάζεις

Διαρρηγνύω τα ιμάτιά μου: Διαμαρτύρομαι πολύ έντονα

Διάττοντας αστέρας: Αυτός που αποκτά ξαφνικά μεγάλη φήμη και μετά εξαφανίζεται

Διέβην τον Ρουβίκωνα: Πήρα μια παράτολμη απόφαση (Ιούλιος Καίσαρας)

Διέλαθε της προσοχής: Ξέφυγε από την προσοχή

Διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάμηλο: Επιμένω σε ασήμαντα πράγματα και ανέχομαι άλλα πιο σπουδαία

Δρακόντεια μέτρα: Πολύ σκληρά μέτρα

Ειρήσθω εν παρόδω: Ας ειπωθεί παρεμπιπτόντως

Εισάγω καινά δαιμόνια: Διδάσκω νεωτεριστικές ιδέες

Εκ του σύνεγγυς: Από πολύ κοντά

Εκ των ων ουκ άνευ: Απαραίτητος

Έκαστος εφ’ ω ετάχθη: Καθένας για αυτό που είναι προορισμένος

Εκών άκων: Εκούσια ή εκούσια, θέλοντας και μη

Εν είδει: Με τη μορφή

Εν ευθέτω χρόνω: Σε πρόσφορο, κατάλληλο χρόνο

Εν κατακλείδι: Τελειώνοντας, στο τέλος

Εν ριπή οφθαλμού: Ακαριαία, ξαφνικά

Εν τη ρύμη του λόγου: Στην ορμή του λόγου

Ένθεν και ένθεν: Και από τη μία και από την άλλη

Ένθεν κακείθεν: Από ’δω κι από ’κει

Εξ απαλών ονύχων: Από τη βρεφική ηλικία

Εξ οικείων τα βέλη: Επιθέσεις προεχόμενες από οικεία πρόσωπα

Εξ όνυχος τον λέοντα: Από μια ένδειξη διαφαίνεται ο χαρακτήρας κάποιου

Εξώλης και προώλης: Φαύλος, ανήθικος, χωρίς αναστολές

Έπεα πτερόεντα: Λόγια του αέρα

Επί δικαίους και αδίκους: Σε όλους ανεξαιρέτως, είτε το δικαιούνται είτε όχι

Επί ξυρού ακμής: Στην κόψη του ξυραφιού

Επί παντός επιστητού: Για κάθε ζήτημα

Επί τον τύπον των ήλων: Με απτές αποδείξεις

Έχουν γνώση οι φύλακες: Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα

Ή ταν ή επί τας: Ή με την ασπίδα (νικητής) ή πάνω σε αυτή (νεκρός) (Σπαρτάτισσες)

Ηλίου φαεινότερον: Πάρα πολύ φανερό, σαφέστατο

Ήξεις αφήξεις: Διφορούμενα πράγματα

Ιδίοις όμμασιν: Με τα ίδια του τα μάτια

Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα: Πρόκληση για απόδειξη των λεγομένων

Ιώβειος υπομονή: Πολύ μεγάλη υπομονή

Καθεστηκυία τάξις: Η τάξη που έχει τη δύναμη και τον πλούτο σε μία χώρα

Καθεύδω υπό μανδραγόραν:  Κοιμάμαι ύπνο βαθύ, αδιαφορώ παντελώς

Κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν: Με απόλυτη ομοιότητα

Κατά συνθήκην ψεύδη: Συμβατικά ψεύδη

Κατά τα ειωθότα: Σύμφωνα με τις συνήθειες που υπάρχουν

Κατά το μάλλον ή ήττον: Λίγο-πολύ, κάπως, περίπου

Κεκλεισμένων των θυρών: Με κλειστές πόρτες

Κεραυνός εν αιθρία: Κάτι ξαφνικό και αναπάντεχο

Κομίζω γλαύκα ες Αθήνας: Μιλώ για γνωστά πράγματα

Κοντός ψαλμός αλληλούια: Κάτι θα γίνει σύντομα και θα αποδείξει τους ισχυρισμούς μας

Κρανίου τόπος: Τόπος που έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές

Κύκνειο άσμα: Η πράξη πριν το τέλος

Κύμβαλον αλαλάζον: Άνθρωπος που απηχεί ξένες γνώμες άκριτα

Λάθε βιώσας: Να ζεις στην αφάνεια, να μην επιδώκεις την προβολή (Επίκουρος)

Λυδία λίθος: Κάθε μέθοδος που συντελεί στην εξακρίβωση της αλήθειας

Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι: Καλότυχοι οι κουτοί, οι αγαθοί

Μάννα εξ ουρανού: Ανέλπιστη βοήθεια

Μεταξύ σφύρας και άκμονος: Ανάμεσα σε δύο εμπόδια, σε δύο δυσκολίες

Μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας: Στο μεταίχμιο ζωής και θανάτου

Μέτρον άριστον: Η αποφυγή των άκρων

Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω: Να μην εισέλθει κάποιος άσχετος

Μηδέν άγαν: Να μην κάνεις τίποτα σε υπερβολικό βαθμό

Μηδένα προ του τέλους μακάριζε: Να μην καλοτυχίζεις κανέναν πριν δεις το τέλος του

Μήλον της Έριδος: Αντικείμενο διεκδίκησης

Μολών λαβέ: Έλα να τα πάρεις (Λεωνίδας)

Νίπτω τας χείρας μου: Δεν φέρω ευθύνη, δεν ανακατεύομαι (Πόντιος Πιλάτος)

Νόστιμον ήμαρ: Ημέρα επιστροφής από τα ξένα (Ομήρου Οδύσσεια)

Νους υγιής εν σώματι υγιεί: Για να είναι ο νους υγιής, πρέπει και το σώμα να είναι υγιές

Ο κύβος ερρίφθη: Πάρθηκε η κρίσιμη απόφαση (Ιούλιος Καίσαρας)

Ο τελευταίος τροχός της αμάξης: Εκείνος που δεν έχει σχεδόν καμία εξουσία

Οι καιροί ου μενετοί: Οι περιστάσεις δεν επιτρέπουν αναβλητικότητα

Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος: Δεν μπορείς να πάρεις από αυτόν που δεν έχει

Ουκ εν τω πολλώ το ευ: Δεν έχει σημασία η ποσότητα αλλά η ποιότητα

Παρά θιν’ αλός: Στην ακρογιαλιά

Πνέω μένεα: Είμαι πολύ θυμωμένος, εξοργισμένος

Πνέω τα λοίσθια: Ψυχορραγώ, βρίσκομαι στα πρόθυρα του θανάτου

Προς επίρρωσιν: Για ενίσχυση

Πυξ λαξ: Με κάθε τρόπο (Με μπουνιές και κλωτσιές)

Πύρρειος νίκη: Νίκη με μεγάλες απώλειες

Σιγή ιχθύος: Απόλυτη ησυχία

Σολομώντειος λύση: Έξυπνη λύση που δίνεται σε πρόβλημα

Σοφόν το σαφές: Η σαφήνεια φανερώνει σοφία

Τα εν οίκω μη εν δήμω: Τα οικογενειακά ζητήματα δεν πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα

Τα πάντα ρει: Όλα μεταβάλλονται (Ηράκλειτος)

Τείνω ευήκοον ους: Ακούω με ευνοϊκή διάθεση

Το μη χείρον βέλιστον: Από δύο αναπότρεπτα κακά, είναι προτιμότερο το λιγότερο κακό

Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον: Δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς από τη μοίρα του

Το τερπνόν μετά του ωφελίμου: Συνδυασμός διασκέδασης και ωφέλειας

Τρόπον τινά: Κατά κάποιον τρόπο

Υπέρ το δέον: Παραπάνω από το πρέπον

Υπερβαίνω τα εσκαμμένα: Ξεπερνώ τα επιτρεπόμενα όρια

Φάσκω και αντιφάσκω: Λέω και ξελέω

Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας: Να φοβάσαι τους εχθρούς, ακόμα κι αν έρχονται με δώρα

Φύρδην μίγδην: Ανάκατα, άνω κάτω

Χρόνου φείδου: Ξόδευε τον χρόνο σου με σύνεση

Ώδινεν όρος και έτεκε μυν: Υποσχέθηκε πολλά και δεν έκανε τίποτα (Κοιλοπονούσε με ένα βουνό και γέννησε ποντίκι)

Ων ουκ έστιν αριθμός: Αμέτρητος

Ωσεί παρών: Σαν να ήταν παρών

WILL STOP HERE
THE FOLLOWING SHOULD GO TO A2 LEVEL

DIALOGUE 16

Title in Video: Episode 12 – Memory and Past

VIDEO IN FOLDER: 16_DIALOGUE_

(15% –  A1 level according to software)

(82% –  A2 level according to software)

Alexandros, after the visit to the Agora, realises while walking through the memory of how he ended up with Hercules: He was reading a book while he fell asleep

Simultaneous actions:

ενώ, καθώς, την ώρα που, όταν.

What were you doing?

Εσύ τι έκανες όταν ;

Secondary clauses.

Past Continuous Active/ Passive Voice:

Διάβαζα, πήγαινα, ήθελα,

καθόμουν,

Κοιμόμουν.

Κάθονται κάτω από έναν πλάτανο.

Αλέξανδρος : Αχ, νόστιμα ήταν τα πορτοκάλια ! Φρέσκα φρέσκα !

Ηρακλής : Τα Μήλα των Εσπερίδων λες ; Μπα, καημένε ! Σιγά που είναι νόστιμα !

Αλέξανδρος : Γιατί ; Νόστιμα είναι ! Και τώρα που έφαγα, μπορώ και σκέφτομαι καλύτερα….

Ηρακλής : Τι σκέφτεσαι, Αλέξανδρε ;

Αλέξανδρος : Θυμάμαι πώς βρέθηκα εδώ ! Καθώς διάβαζα ένα βιβλίο για μυθολογία, κοιμήθηκα !

Ηρακλής : Κοιμήθηκες ; Μα τι είναι μυθολογία ; Τι λες βρε Αλέξανδρε ;

Αλέξανδρος : Μυθολογία είναι όλες αυτές οι ιστορίες, για τους άθλους σου, Ηρακλή ! Είναι μυθολογία, δηλαδή δεν είναι αλήθεια, αλλά μύθοι.

Ηρακλής : Δεν είναι αλήθεια ; Τι λες, βρε άσχετε / βλάκα / αφελή / αφηρημένος ; Είναι και παραείναι αλήθεια ! Τα πόδια μου και η λεοντή μου το ξέρουν πόσο αλήθεια είναι ! Α, τώρα έχω νεύρα με τα λόγια σου ! Ντροπή !

Αλέξανδρος : Συγγνώμη, Ηρακλή. Με συγχωρείς ! Έχεις δίκιο ! Όλα αλήθεια είναι, απλώς στο σπίτι μου δεν με πιστεύουν !

Ηρακλής : Ωραία. Το δέχομαι. Διάβαζες λοιπόν και τι έγινε ;

Αλέξανδρος : Ε, εκεί, την ώρα που διάβαζα, έπεσε στο κεφάλι μου ένα άλλο βιβλίο από την βιβλιοθήκη !

Ηρακλής : Όταν διάβαζες έπεσε άλλο βιβλίο στο κεφάλι σου ; Και ;

Αλέξανδρος : Ναι, έπεσε ένα βιβλίο στο κεφάλι μου όταν διάβαζα, στο σπίτι μου, στο Παγκράτι. Μετά, δεν ξέρω τι έγινε. Κοιμήθηκα ; Πάντως, όλα όσα έβλεπα ήταν αρχαία. Να, όπως τα βλέπω όλα τώρα : Αρχαία Αθήνα, και όλα τα αγάλματα έχουν χρώματα. Οι ναοί έχουν χρώματα. Οι άνθρωποι φοράνε αρχαία ρούχα και δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, αλλά μόνον άλογα και κάρα / άρματα !

(Ηρακλής: Τι είναι κάρα;

Αλέξανδρος : Κάρα είναι άρματα.)

Ηρακλής : Μα, έτσι είναι όλες οι πόλεις στην Ελλάδα βρε Αλέξανδρε ! Απλώς η Αθήνα είναι πιο μεγάλη, ας πούμε, από την Κόρινθο.

Αλέξανδρος : Ναι, η Αθήνα είναι μεγαλύτερη από την Κόρινθο. Το ξέρω καλά αυτό ! Αλλά εγώ θα ήθελα να είμαι στο Παγκράτι ! Πού είναι το Παγκράτι τώρα, στην αρχαία Αθήνα ; Πού είναι η γειτονιά μου;

Ηρακλής : Το Παγκράτι δεν είναι τόπος δεν είναι γειτονιά – Το Παγκράτι είναι άθλημα, σπορ, Αλέξανδρε. Είναι πάλη, δύσκολη! Τι εννοείς πού είναι τώρα ; Στους αγώνες είναι, όταν έχει αγώνες ! ΧΧΧΧΧ DIFFICULT PUN EXPLAIN A BIT

Αλέξανδρος : Αχ, Ηρακλή ! Έχεις δίκιο. Δεν καταλαβαίνεις. Το Παγκράτι δεν υπάρχει ακόμα ! Συγγνώμη. Μάλλον κοιμάμαι ακόμα…

Ηρακλής : Τι κοιμάσαι βρε ; Μόλις έφαγες ! Άντε, έλα, πάμε ; Έχω άθλους πολλούς να κάνω ! ! 

Αλέξανδρος : Καλά, σίγουρα κοιμάμαι! Πάμε, μέχρι να ξυπνήσω.

Ηρακλής : Πάμε, αλλά πρώτα τα ρούχα που πήραμε ! Θα τα φορέσεις ;

Αλέξανδρος : Λοιπόν, δεν μου αρέσουν πολύ… 

GLOSSARY – ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 16: 

COMPREHENSION EXERCISES – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 16:

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

GRAMMAR EXERCISES – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 16:

(ΡΗΜΑΤΑ – VERBS)

DIALOGUE 17

Title in Video: Episode 13 – I like / I don’t like – Right / Wrong

VIDEO IN FOLDER: 17_DIALOGUE_

(45% –  A1 level according to software)

(54% –  A2 level according to software)

Alexandros realises that his clothing is wrong. They must go back to the agora and buy new ! Hercules gives advice on not needing much.

Comparison between modern clothing and ancient clothing.

Philosophical disussion on looks – compare with Socrates and Epicurean way of living.

(source: Ηρακλής Μαινόμενος).

Phrases:

Μου αρέσει, Μου πάει,

Μου κάνει.

Τι χρώμα θέλεις;

Genitive of personal pronouns:

μου, σου, του, της, μας, σας, τους.

αυτός VS εκείνος.

ένας VS 

κανένας.

Shoping sizes, colours. Χιτώνας, χλαμύδα, σανδάλια VS πουκάμισο, μπλούζα, τισέρτ, jeans, παπούτσια.

Λιτός βίος.

Comparison with the Cloak of Nessos for Hercules.

Also USE THIS SOURCE:

Αλέξανδρος : Ηρακλή, εγώ κανονικά φοράω το τι-σέρτ μου, τη μπλούζα μου και ένα ζευγάρι παπούτσια. Τι είναι αυτά εδώ που αγοράσαμε ;

Ηρακλής : Αγοράσαμε έναν χιτώνα κόκκινο, ένα ιμάτιον για το κρύο και σανδάλια. 

Αλέξανδρος : Δεν μου αρέσουν αυτά τα ρούχα.

Ηρακλής : Τι εννοείς δεν σου αρέσουν ;

Αλέξανδρος : Εννοώ ότι δεν είναι ωραία ! Δεν είναι του γούστου μου, βρε Ηρακλή. Είναι πολύ λίγα ! Εγώ θέλω πολλά ρούχα ! Κρυώνω !

Ηρακλής : Μα, τι καιρό κάνει σήμερα ; Δεν κάνει κρύο σήμερα ! Έχει ήλιο. Έχει ζέστη.

Αλέξανδρος : Ζέστη το λες εσύ αυτό ; Εγώ κρυώνω. Δεν μου αρέσουν αυτά τα ρούχα. Θέλω το μπλουζάκι μου, άντε, το πολύ κανένα πουκάμισο ! Όχι χιτώνα και ιμάτιον !

Ηρακλής : Πρώτα δοκίμασε, και μετά θα ρωτήσουμε έναν φιλόσοφο, εδώ, στην Αγορά. Έχει πολλούς φιλοσόφους.

Αλέξανδρος : Καλά. Ας δοκιμάσω. 

Φοράει τα ρούχα που αγόρασαν.

Αλέξανδρος : Επιμένω. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν είναι το νούμερό μου αυτά τα ρούχα !

Ηρακλής : Το νούμερό σου ; Δηλαδή ;

Αλέξανδρος : Δηλαδή είναι μεγάλα, αλλά εγώ είμαι μικρός ! Βλέπεις ; Τα χέρια μου είναι πιο μικρά από τα ρούχα !

Ηρακλής : Ας ρωτήσουμε έναν φιλόσοφο. Ε, κύριε, κύριε, είστε φιλόσοφος ;

Φιλόσοφος : Αν λες ότι είμαι σοφός, είμαι και φιλόσοφος. Τι είναι φιλόσοφος ;

Ηρακλής : Τι είναι φιλόσοφος ; Χμμμ… Δύσκολη ερώτηση !

Αλέξανδρος : Φιλόσοφος είναι αυτός που αγαπάει τη σοφία. Όχι τη Σοφία τη φίλη μου, τη σοφία, τη γνώση των πραγμάτων, δηλαδή.

Φιλόσοφος : Εγώ δεν μου αρέσει όταν δεν ξέρω. Μου αρέσει όταν ξέρω πράγματα. Άρα ;

Αλέξανδρος : Άρα αγαπάτε τη σοφία, κύριε.

Φιλόσοφος : Αυτός ο μικρός γιατί μιλάει σε πολλούς ; Ένας είμαι !

Αλέξανδρος : Συγγνώμη, άρα αγαπάς τη σοφία, κύριε.

Φιλόσοφος : Άρα τι είμαι ;

Ηρακλής : Μπίνγκο ! Φιλόσοφος ! Κύριε Φιλόσοφε, έχω μία ερώτηση ! Αυτά τα ρούχα που φοράει ο μικρός Αλέξανδρος, είναι καλά ; Σου αρέσουν ; Ο ίδιος λέει ότι δεν του αρέσουν. Εγώ έχω ένα μανδύα, από τον Κένταυρο Νέσσο, δώρο. Αλλά δεν τον φοράω ποτέ, γιατί φοράω αυτή τη λεοντή. Αλλά ο μικρός δεν του αρέσουν τα ρούχα καθόλου !

Φιλόσοφος : Δεν του αρέσουν ; Έχει δίκιο!

Ηρακλής : Γιατί έχει δίκιο; 

Φιλόσοφος : Γιατί αυτά τα ρούχα είναι πολλά για μικρό παιδί ! Πρέπει να φοράει λίγα. Να ζει βίο λιτό. Να ζει μία ζωή με λίγα πράγματα. Όπως ζούνε οι φιλόσοφοι.

Αλέξανδρος : Δηλαδή ;

Φιλόσοφος : Δηλαδή αυτά τα ρούχα είναι λάθος. Το σωστό είναι ο μικρός, ο νέος, να φοράει λίγα ρούχα, όχι πολλά. Αυτά είναι πολλά !

Αλέξανδρος : Δηλαδή να μη φοράω τίποτε ; Να είμαι γυμνός ;

Φιλόσοφος : Ναι, να είσαι γυμνός, μικρέ. Να είσαι στο Γυμνάσιο και να γυμνάζεσαι γυμνός. Αυτό είναι το σωστό.

Αλέξανδρος : Αυτό είναι πιο κακό από το να φοράω αυτά που δεν μου αρέσουν. Εντάξει, το δέχομαι να τα φοράω αυτά. Ηρακλή, πάμε ! Αυτός είναι τρελός, ο φιλόσοφος.

Ηρακλής : Δεν είναι τρελός αυτός. Απλώς λέει την αλήθεια. Και μερικές φορές η αλήθεια είναι δύσκολη. Ευχαριστούμε κύριε Φιλόσοφε, φεύγουμε.

Φιλόσοφος : Εγώ ευχαριστώ. Είμαι δάσκαλος. Μήπως θέλετε κανένα ιδιαίτερο για τον μικρό ; Ο πατέρας του είσαι ;

Ηρακλής : Όχι, δεν είμαι ο πατέρας του. Είμαι φίλος του. Νομίζω ότι ο μικρός πηγαίνει στο σχολείο. Θέλεις μάθημα, Αλέξανδρε ;

Φιλόσοφος : Ναι, θέλεις ιδιαίτερο μάθημα, Αλέξανδρε ; Εγώ διδάσκω, εσύ ακούς. Θέλεις ;

Αλέξανδρος : Θέλω ρούχα. Άρα δεν θέλω μάθημα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ ! Πάμε !

Ηρακλής : Ναι, κύριε Φιλόσοφε, φεύγουμε. Δεν έχουμε χρόνο! Έχω άθλους πολλούς μπροστά μου. Αντίο !

Φιλόσοφος : Αντίο ! Κακό του κάνεις ! Ο μικρός θέλει μάθημα ! Και δεν θέλει αυτά τα ρούχα. Αντίο !

GLOSSARY – ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 17: 

COMPREHENSION EXERCISES – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 17:

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

GRAMMAR EXERCISES – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 17:

(ΡΗΜΑΤΑ – VERBS)

DIALOGUE 18

Title in Video: Episode 14 – Parts of the House / Oikos

VIDEO IN FOLDER: 18_DIALOGUE_

(5% –   A2 level according to software)

(91% –  B1 level according to software)

Hercules meets with Theseus, Alexandros watches in awe. Theseus is looking for a place to stay. Description of a regular home. But he is a King, so he must go the palace instead. Theseus leaves.

Phrases:

Ψάχνω για σπίτι, περιγράφω ένα σπίτι, ενοίκιο, κουζίνα Πώς είναι το αρχαίο Αθηναϊκό σπίτι, πώς αυτό που ξέρει ο Αλέξανδρος.

Ο Θησέας πάει στο Ανάκτορο Είναι Βασιλεύς.

Genitive with dates, Genitive of ownership

Το σπίτι του Ηρακλή,
Το σπίτι του Αλέξανδρου, η κουζίνα της μαμάς.

Adverbs of place:

Κοντά, μακριά, απέναντι, δίπλα, ανάμεσα σε

Verbs Passive Voice:

Φοβάμαι,

Λυπάμαι, 

Θυμάμαι,

Κοιμάμαι.

Λεξιλόγιο Κατοικίας, δωμάτια, μπάνιο, ενοικίαση, σαλόνι, όροφος, ρετιρέ, 

στην Αρχαία Αθήνα: ΜΟΝΟΝ μονοκατοικίες

Ηρακλής : Ε, κύριε, ποιος είσαι ; Αλέξανδρε, ποιος είναι αυτός ; 

Αλέξανδρος : Δεν ξέρω. Ποιος είναι ; Κάπου τον ξέρω αυτόν ! Γνωστό πρόσωπο.

Θησέας : Εγώ είμαι ο Θησέας, ο μεγάλος ήρωας της Αττικής ! Πατέρας μου είναι ο Αιγέας και μητέρα μου η Αίθρα ! Σκότωσα τον Πιτυοκάμπτη και τον γέρο ληστή Σκίρωνα. Τον έριξα στην θάλασσα και τον έφαγε η χελώνα. Δεν φοβάμαι κανέναν εγώ. Ούτε εσένα φοβάμαι ! Σκότωσα τον φοβερό Προκρούστη με το ίδιο του το θανάσιμο κρεβάτι. Άρα φόβος για μένα δεν υπάρχει. Ποιος είσαι εσύ;

Ηρακλής : Εγώ είμαι ο Ηρακλής. Ο μεγάλος ήρωας της Πελοποννήσου ! Πατέρας μου είναι ο Δίας και μητέρα μου η Αλκμήνη ! Σκότωσα το Λιοντάρι της Νεμέας και ούτε εγώ φοβάμαι εσένα ! Τι θέλεις εδώ στην Αθήνα, Θησέα ;

Θησέας : Βλέπω ότι αυτή η περιοχή, η Αττική, είναι σκέτο χάος ! Σπίτια εδώ, οίκοι εκεί, όλα μπερδεμένα, ένα χάος ! Ο ένας οίκος είναι κοντά στον άλλο, κολλητά τα σπίτια και δίπλα – δίπλα. Μετά πάλι κενός χώρος και μακριά από τα μαζεμένα σπίτια, άλλοι οικίσκοι χωριστοί. Γιατί είναι έτσι ;

Ηρακλής : Δεν ξέρω, Αλέξανδρε, γιατί είναι έτσι ;

Αλέξανδρος : Γιατί το ένα σπίτι είναι μακριά από το άλλο ; Γιατί οι Αθηναίοι θέλουν αυτονομία. Μένουν σε μονοκατοικίες, όχι σε πολυκατοικίες ακόμα.

Ηρακλής: Τι είναι πολυκατοικίες ;

Αλέξανδρος: Οι πολυκατοικίες είναι μεγάλα σπίτια, όπου μένουν πολλές οικογένειες. Μία οικογένεια σε κάθε διαμέρισμα. Δύο ή τρία διαμερίσματα σε κάθε όροφο. Και πολλοί όροφοι, πολλά πατώματα. Η μοντέρνα Αθήνα είναι όλη με πολυκατοικίες.

Ηρακλής : Και πώς είναι μέσα το σπίτι στην μοντέρνα Αθήνα ;

Αλέξανδρος : Έχει ένα σαλόνι στο κέντρο, το λίβινγκ ρουμ. Αυτό το δωμάτιο είναι συνήθως και τραπεζαρία. Στην τραπεζαρία τρώμε το φαγητό και βλέπουμε τηλεόραση. Δίπλα στο σαλόνι είναι η κουζίνα. Στην κουζίνα μαγειρεύουμε το φαγητό. Στην άλλη πλευρά υπάρχει το μπάνιο, ή η τουαλέτα. Εκεί, στο μπάνιο, κάνουμε την ανάγκη μας και πλενόμαστε. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα υπνοδωμάτια. Στα υπνοδωμάτια έχουμε τα κρεβάτια και κοιμόμαστε τη νύχτα.

Θησέας : Μεγάλος είναι ο μοντέρνος οίκος της Αθήνας, ω μικρέ Αλέξανδρε. Αυτοί εδώ οι οίκοι που βλέπω είναι σπίτια μικρά. Και πολύ μπερδεμένα, άλλα εδώ, άλλα εκεί. Θέλει τάξη αυτό το χάος !

Αλέξανδρος : Και τι σκέφτεσαι να κάνεις, ω μεγάλε Θησέα ;

Θησέας : Σκέφτομαι να μαζέψω αυτούς τους άτακτους οίκους. Σκέφτομαι να βάλω τάξη. Μετά θα είναι όλα εντάξει. Σκέφτομαι να κάνω συνοικισμό.

Ηρακλής : Συνοικισμό ; Τι είναι συνοικισμός ;

Θησέας : Συνοικισμός είναι ένωση. Θα ενώσω όλα αυτά τα μικρά χωριά, όλα αυτά τα μικρά σπίτια και θα κάνω μία, ενωμένη πόλη. Όλη η Αττική θα υπακούει στην Αθήνα. Θα είναι οίκοι και πάλι, αλλά θα είναι μαζί, ενωμένοι. Συν-οικισμός, δηλαδή!

Ηρακλής : Και εσύ πού θα μείνεις ;

Θησέας : Εγώ πού θα μείνω; Εκεί ψηλά, ποιος μένει ;

Ηρακλής : Πού ; Εκεί; Στην Ακρόπολη ; Εκεί μένει η θεία μου, η θεά Αθηνά !

Θησέας : Ε, εκεί θα μείνω και εγώ ! Ψηλά στην Ακρόπολη, να βλέπω όλους τους Αθηναίους. Θα είμαι ο βασιλιάς τους ! Το είπε και ο χρησμός αυτό!

Ηρακλής : Ποιος χρησμός ;

Αλέξανδρος : Ηρακλή, ο χρησμός που έδωσε το Μαντείο των Δελφών στον Αιγέα : “Να μην χαλαρώσεις τον ασκό του κρασιού, μέχρι να φτάσεις στην Αθήνα, αλλιώς θα πεθάνεις από θλίψη” Και ο Αιγέας έτσι έκανε, και παντρεύτηκε την Αίθρα, αφού μέθυσε.

Θησέας : Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά κάπου το ξέρω αυτό το λιοντάρι, Ηρακλή.

Ηρακλής : Και εγώ, κάπου σε ξέρω εσένα, μικρέ Θησέα. Μήπως ήσουν στην Τροιζήνα, στο παλάτι του Πιτθέα ;

Θησέας : Ναι, ήμουν, γιατί ;

Ηρακλής : Γιατί θυμάμαι ένα μωρό. Όταν έφτασα και φορούσα αυτή τη λεοντή, ένα παιδί νόμισε ότι είναι λιοντάρι αληθινό και ζωντανό. Το παιδί αυτό σου έμοιαζε τώρα που σε βλέπω. Το παιδί άρπαξε ένα τσεκούρι για να σκοτώσει το νεκρό λιοντάρι. Εσύ ήσουν, Θησέα ;

Θησέας : Ναι, εγώ ήμουν. Σε θυμάμαι καλά, ω μεγάλε Ηρακλή ! Χαίρομαι που σε βλέπω πάλι, μετά από τόσα χρόνια !

Ηρακλής : Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω Θησέα ! Πάντα δυνατός να είσαι και ευλογημένος από τον Δία !

Αλέξανδρος : Ωραία, τώρα που γνωριστήκατε, μήπως να μας πει ο Θησέας πού θα μείνει ;

Θησέας : Θα μείνω πάνω στην Ακρόπολη ! Εγώ είμαι βασιλιάς, όχι απλός Αθηναίος. Ο Βασιλιάς θέλει παλάτι, ανάκτορα ! Εκεί θα κάνω τα ανάκτορά μου και θα είμαι Άναξ των Αθηναίων όλων!

Αλέξανδρος : Μπράβο Θησέα

Ηρακλής : Μπράβο, Θησέα, να μου ζήσεις με τις ωραίες ιδέες σου !

Θησέας : Ωραία ! Φεύγω τώρα, δυνατοί άνδρες, πάω να οργανώσω το χάος που λέγεται Αθήνα!

GLOSSARY – ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 18: 

COMPREHENSION EXERCISES – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 18:

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

GRAMMAR EXERCISES – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 18:

(ΡΗΜΑΤΑ – VERBS)

DIALOGUE 19

Title in Video: Episode 15 – Hercules Furens

VIDEO IN FOLDER: 19_DIALOGUE_

(25% –   A1 level according to software)

(65% –   A2 level according to software)

REVISION LESSON – STRUCTURE DIALOGUE WITH SAME DICTIONARY SO FAR

BUT IN PAST TENSES- SECONDARY CLAUSE ότι, ο οποίος κλπ…

Will this work?

Alternative ideas for getting to PAST TENSES?

Hercules discusses with Alexandros on what they have done so far. Hercules is angry because the labors are running late.

(source: Ηρακλής Μαινόμενος).

Χρονικά – Τοπικά επιρρήματα.

Adverbs of time, pace and space :

νωρίς, αργά, το πρωί,

σιγά σιγά,

Γρήγορα,

παντού, πουθενά.

Verbs that we have come across so far, but in the Aorist (Active Voice).

Little new dictionary (adverbs of time) 

Focus on the Aorist forms.

Verbs Passive Voice: Φοβάμαι, Λυπάμαι, Θυμάμαι, Κοιμάμαι.

Verbs in -ομαι: χρειάζομαι, Έρχομαι, Βρίσκομαι.

Past Continuous Active/ Passive Voice: Διάβαζα, πήγαινα, ήθελα, καθόμουν, Κοιμόμουν.

κάνει, κοστίζει, αγοράζω, πουλάω

κάθομαι, στέκομαι, πλένομαι, καθαρίζομαι

Negative Imperative (Μην πας εκεί, Μην ακούς αυτήν…) περνάω, πάω, περπατάω, κοιτάω.

Past Continuous

Aorist: χτύπησα, σκότωσα, έφερα, θέλησα

Future Tense: Simple Continuous (no Aorist stem yet) Πάω, αγαπώ, χτυπώ, τρυπώ, 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ: 

Ερωτεύομαι, χτυπιέμαι, κάθομαι είμαι, μένω, λέω, πηγαίνω, δουλεύω, θέλω

in questions

⅓ ReVIEW OF OLD STORY

⅔ NEW JOKES

Φοβήθηκα διάβασα

Φοβήθηκες πηγαίνω- πήγα – πήγες

Λυπήθηκα θέλω – θέλησα – ήθελα

Λυπάμαι κάθομαι – κάθισα – κάθισες

Λυπήθηκες κάνω – έκανα – έκανες

Θυμάσαι; αγόρασα – πούλησα – μας πούλησε

Θυμήθηκα στάθηκα – στάθηκες

Θυμήθηκες πλύθηκα – πλύθηκες στο πλατάνι

Κοιμήθηκες τρώω – έφαγα – έφαγες – φαγητό

Κοιμάσαι κοιτάω – κοίταξα – κοίταξες

Κοιμάται βλέπω – είδα – είδες – είδε

Χρειάζομαι αγάπησα – χτύπησα – τρύπησα

Χρειάστηκα ερωτεύτηκα – ερωτεύτηκες 

Χρειάστηκε να δουλεύω – δούλεψα – δούλεψες

Έρχομαι ήρθα – ήρθες

Ήρθα θέλω – θέλησα – ήθελα / Δεν ήθελα

Ήρθες

Ηρακλής : Αλέξανδρε ! Τι κάνουμε εδώ πέρα ; Δεν προχωράμε και έχω τα νεύρα μου !

Αλέξανδρος : Ηρακλή, τι εννοείς “δεν προχωράμε” ; Γιατί έχεις τα νεύρα σου ; Γιατί είσαι τσαντισμένος ;

Ηρακλής : Έχω τα νεύρα μου γιατί τόσες ημέρες δεν κάνουμε ούτε έναν νέο άθλο ! Τι κάναμε από την ώρα που σε είδα μέχρι τώρα ;

Αλέξανδρος : Τι κάναμε ;

Ηρακλής : Θα σου πω εγώ τι κάναμε ! Πρώτα εγώ σου είπα για την οικογένειά μου !

Αλέξανδρος : Ναι, ακριβώς. Εσύ μου είπες ότι ο πατέρας σου είναι ο Δίας, μητριά σου η Ήρα και μητέρα σου η Αλκμήνη. Είπες ότι γεννήθηκες στην Θήβα, αλλά είσαι μισός θεός, δηλαδή ημίθεος.

Ηρακλής : Ναι, αυτά σου είπα. Επίσης, σου είπα για τον Ευρυσθέα, ότι είναι ξάδερφός μου και βασιλιάς των Μυκηνών. Ο Ευρυσθέας, ο οποίος θέλει όλους αυτούς τους άθλους. Το κατάλαβες;

Αλέξανδρος : Εγώ ; Φυσικά και το κατάλαβα ! Λοιπόν, και γιατί έχεις νεύρα ;

Ηρακλής : Γιατί έχω νεύρα ; Γιατί κατάλαβες, αλλά μετά δεν κάναμε τίποτα ! Μετά εγώ είδα ένα όνειρο ! Το θυμάσαι ;

Αλέξανδρος : Ναι, το θυμάμαι ! Εσύ είδες ότι ήσουν στον Άδη, στον Κάτω Κόσμο. Είδες ότι κυνήγησες το τρομερό σκυλί, τον Κέρβερο. Είδες ότι πάλεψες με τα τρία κεφάλια του σκυλιού, στον ποταμό Αχέροντα, στις Πύλες του Άδη. 

Ηρακλής : Ναι, πάλεψα με το τρομερό σκυλί, τον Κέρβερο, αλλά δεν τον σκότωσα. Έδεσα τα κεφάλια του με τα χέρια μου, δυνατά. Μετά είδα τον Μελέαγρο και αυτός μου είπε ότι η γυναίκα μου είναι η Διηάνειρα. Και μετά ξύπνησα. Και σου είπα “Πάμε στις Μυκήνες”. Και εσύ, Αλέξανδρε, είπες “Πάμε!”

Αλέξανδρος : Ναι, εγώ έτσι ακριβώς είπα. Αλλά μετά πήγαμε στον Ευρυσθέα και αυτός δεν ήταν εκεί.

Ηρακλής : Όχι, εκεί ήταν ο Ευρυσθέας. Ήταν στις Μυκήνες. Αλλά αυτός, ο βλάκας, φοβήθηκε το λιοντάρι της Νεμέας. Αυτό το νεκρό λιοντάρι, ο Ευρυσθέας το φοβήθηκε για ζωντανό ! Μπήκε μέσα σε ένα πιθάρι και δεν με πίστεψε ότι είναι λεοντή . Πίστεψε ότι είναι λιοντάρι ζωντανό ! 

Αλέξανδρος : Τελικά, στο τέλος ο Ευρυσθέας σε πίστεψε και είπε ότι έχεις πολλούς άθλους ακόμα.

Ηρακλής : Αυτό είπε. Εσύ μετά μου είπες τι κάνεις κάθε μέρα στη ζωή σου στην Αθήνα και μετά κάναμε το μεγάλο λάθος ! Περπατήσαμε, αλλά περπατήσαμε προς την Αθήνα !

Αλέξανδρος : Ναι, περπατήσαμε στην Αθήνα και πήγαμε στην Αγορά !

Ηρακλής : Για αυτό έχω τα νεύρα μου ! Αγοράσαμε τόσα ρούχα και σανδάλια για σένα, μιλήσαμε με τον οπωροπώλη, αγοράσαμε φρούτα και μήλα και μετά είδαμε το φιλόσοφο ! Τόσες ημέρες στην Αθήνα και ούτε ένας άθλος ακόμα ! Τι θα κάνουμε, Αλέξανδρε ; Τα νεύρα μου !

Αλέξανδρος : Ηρακλή, κατ’ αρχάς ψυχραιμία ! Ήρεμα ! Θα κάνουμε και άλλο άθλο, αλλά σιγά – σιγά . Όχι γρήγορα ! Όχι βιαστικά !

Ηρακλής : Γιατί όχι βιαστικά ; Εγώ είμαι ήρωας ! Οι ήρωες κάνουν άθλους ! Εγώ τι κάνω εδώ με εσένα ; Εγώ κάνω βόλτες στην Αθήνα, μίλησα με τον μεγάλο Θησέα, αλλά δεν έκανα ούτε έναν άθλο ! Τα νεύρα μου !

Αλέξανδρος : Ηρακλή ! Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει !

Ηρακλής : Δηλαδή ;

Αλέξανδρος : Δηλαδή, όποιος κάνει πράγματα γρήγορα και βιαστικά, κάνει λάθη !

Ηρακλής : Και τι θα κάνουμε ;

Αλέξανδρος : Θα κάνουμε έναν νέο άθλο, αλλά σιγά – σιγά. Άλλωστε, ξέρεις πώς το λένε αυτό το βιβλίο ;

Ηρακλής : Ποιο βιβλίο ; Πώς το λένε ;

Αλέξανδρος : Το βιβλίο αυτό το λένε Slow Greek ! Δηλαδή, συνεχίζουμε το ταξίδι μας, αλλά σιγά – σιγά και χωρίς νεύρα ! Εντάξει.

Ηρακλής : Εντάξει. Θα μετρήσω από το ένα μέχρι το δέκα και δεν θα έχω νεύρα. Πάμε….

GLOSSARY – ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 19: 

COMPREHENSION EXERCISES – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 19:

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

GRAMMAR EXERCISES – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 19:

(ΡΗΜΑΤΑ – VERBS)

DIALOGUE 20

Episode 16 – Hercules and the Hydra

VIDEO IN FOLDER: 20_DIALOGUE_

(44% –   A1 level according to software)

(46% –   A2 level according to software)

Reflections on personal information from Hercules and Alexandros in 1st person.

Lernaian Hydra- Giving orders (Αόριστος – Υποτακτική Subjunctive) 

I want you to / I want to Θέλω να + Υποτακτική

Aorist (Passive Voice):

γεννήθηκα, μεγάλωσα,

ήρθα, πήγα, είδα, παντρεύομαι.

Asking indirect questions:

Σε ρώτησα πότε γεννήθηκες.

Adverbs of time, pace and space :

νωρίς, αργά, το πρωί,

σιγά σιγά,

Γρήγορα,

παντού, πουθενά.

Ευρυσθέας : Ηρακλή, έλα εδώ !

Ηρακλής : Ναι, βασιλιά μου ! Σε ακούω !

Ευρυσθέας : Εσύ λες ότι τάχα σκότωσες το λιοντάρι της Νεμέας, ναι ;

Αλέξανδρος: Ω Βασιλιά, δεν το λέει απλώς. Στα αλήθεια, ο Ηρακλής σκότωσε το λιοντάρι της Νεμέας.

Ηρακλής : Αλήθεια, βασλιά μου. Πήγα νωρίς το πρωί και το σκότωσα με τα δύο μου χέρια !

Ευρυσθέας : Δεν πιστεύω ότι το σκότωσες. Θέλω να σκοτώνεις και να το βλέπω !

Ηρακλής : Μα, Βασιλιά μου, δεν βλέπεις αυτή εδώ τη λεοντή, αυτό το δέρμα από λιοντάρι, που φοράω ; Από το λιοντάρι της Νεμέας είναι.

Αλέξανδρος : Αλήθεια, από το λιοντάρι της Νεμέας είναι, κύριε Βασιλιά Ευρυσθέα !

Ευρυσθέας : Δεν πιστεύω τίποτα ! Αυτό μπορεί να είναι άλλο λιοντάρι ! Πού ξέρω εγώ; Λοιπόν, θέλω να κάνεις άλλο άθλο τώρα ! Με ακούς ;

Ηρακλής : Σε ακούω, Βασιλιά μου.

Ευρυσθέας : Στην λίμνη Λέρνα, έχουνε μεγάλο πρόβλημα ! Ένα μεγάλο τέρας, με εννιά κεφάλια φιδιού ζει εκεί. Μέσα στην λίμνη Λέρνα. Έξω από την λίμνη Λέρνα δεν μπορεί άνθρωπος να ζήσει. Είναι επικίνδυνα ! Η Λερναία Ύδρα φτύνει φωτιά από τα εννιά της στόματα και σκοτώνει τους ανθρώπους. Η Λίμνη είναι ένα άχρηστο έλος, όλο νερό και κουνούπια. Δεν μπορεί κανείς να καλλιεργήσει τη γη. 

Ηρακλής : Και εγώ τι θέλεις να κάνω, Βασιλιά μου ;

Ευρυσθέας : Θέλω να σκοτώσεις την Λερναία Ύδρα ! Θέλω εσύ να διώξεις όλο το νερό από το έλος και το τέρας να φύγει από τη Λίμνη Λέρνα! Θέλω εσύ να κάνεις τη γη καλή για τη γεωργία ! Τώρα έξω από το παλάτι μου και μόνο όταν σκοτώσεις τη Λερναία Ύδρα θα είσαι πάλι εδώ ! Γεια σου Ηρακλή και Αντίο !

Ηρακλής : Αντίο, Βασιλιά μου ! Με όλη μου τη δύναμη θα παλέψω με το τέρας και θα γυρίσω μετά εδώ, στις Μυκήνες! Αλέξανδρε, φεύγουμε…

Αλέξανδρος : Ηρακλή, εύκολος είναι αυτός ο άθλος, νομίζω !

Ηρακλής : Και γιατί είναι εύκολος ; Εγώ δεν φοβάμαι, δεν έχω καθόλου φόβο ! Αλλά πιστεύω ότι είναι δύσκολο, ένα φίδι με εννιά κεφάλια να το σκοτώσεις. 

Αλέξανδρος : Ηρακλή, εσύ σκότωσες ολόκληρο Λιοντάρι της Νεμέας  ! Σε ένα μικρό φίδι, σε ένα φιδάκι σαν τη Λερναία Ύδρα θα έχεις πρόβλημα ;

Ηρακλής : Δεν θα έχω πρόβλημα ! Αλλά εδώ ο Ευρυσθέας σου λέει ότι σκοτώνει όλους τους ανθρώπους αυτό το τέρας ! Θα πάρω βοηθό μου τον Ιόλαο ! Πάμε και του λέμε ότι θέλουμε τη βοήθειά του, εντάξει;

Αλέξανδρος : Εντάξει ! Πάμε !

GLOSSARY – ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 20: 

COMPREHENSION EXERCISES – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 20:

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

GRAMMAR EXERCISES – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 20:

(ΡΗΜΑΤΑ – VERBS)

DIALOGUE 21

Episode 18 – Hercules, Alexandros and Dianeira at the Taverna

VIDEO IN FOLDER: 21_DIALOGUE_

(20% –   A1 level according to software)

(68% –   A2 level according to software)

(12% –   B1 level according to software)

Hercules decides that they must move forward. Description of what they will do next.

Future Tense -Advanced with aorist stem :

Θα φάμε, θα πάμε, θα κάνουμε.

Alexandros meets Dianeira for the 1st time.
Hercules, Dianeira and Alexandros visit a taverna to eat. They order from the menu.

Future Tense:

Θα σου πω κάτι.
Τι θα πάρουμε ;

Τι θα πιούμε ;

Θα έρθει σε λίγο.

Στην υγειά μας !

Καλή όρεξη !

Αλέξανδρος : Ηρακλή, πού θα πάμε τώρα ;

Ηρακλής : Θα σου πω. Πάμε να γνωρίσεις την γυναίκα μου, την Διηάνειρα. Όταν μονομάχησα με τον Κύκνο, η Διηάνειρα με βοήθησε.

Αλέξανδρος : Δηλαδή δεν ήταν αληθινή μονομαχία ; Αφού σε βοήθησε, πολεμήσατε δύο εναντίον ενός !

Ηρακλής : Όχι, μονομαχία ήταν ! Απλώς με βοήθησε στο μυαλό ! Με βοήθησε να κάνω σωστή σκέψη και να νικήσω με στρατηγική τον Κύκνο ! Κατάλαβες ; Διηάνειρα, έ ! Διηάνειρα, έλα εδώ !

Διηάνειρα : Άντρα μου καλέ ! Ηρακλή μου ! Τι θέλεις ;

Ηρακλής : Διηάνειρα, έλα να σου γνωρίσω τον φίλο μου, τον Αλέξανδρο ! Αλέξανδρε, από εδώ, η γυναίκα μου, η Διηάνειρα ! Διηάνειρα, από εδώ ο φίλος μου, ο Αλέξανδρος !

Αλέξανδρος : Κυρία Διηάνειρα, χάρηκα !

Διηάνειρα : Χάρηκα πολύ κι εγώ, Αλέξανδρε ! Τι κάνεις ; Από πού είσαι ;

Αλέξανδρος : Από εδώ είμαι, από την Αθήνα ! Εδώ, με τον Ηρακλή, τον βοηθώ στους άθλους του. Θα έρθετε μαζί μας ;

Διηάνειρα : Ναι, θα έρθω. Αλλά Ηρακλή, πού θα πάμε ;

Ηρακλής : Εγώ πείνασα ! Έχω μια ιδέα! Τι λέτε ; Πάμε σε μία ταβέρνα για φαγητό ;

Αλέξανδρος : Για φαγητό ; Μα, Ηρακλή, τελευταία φορά φάγαμε στην Αρχαία Αγορά !

Ηρακλής : Ακριβώς ! Είναι μία ταβέρνα εδώ, πίσω από την αγορά, πολύ ωραία και φτηνή !

Αλέξανδρος : Φτηνή ; Δηλαδή ;

Διηάνειρα : Δηλαδή τα πιάτα της δεν είναι ακριβά ! Μου αρέσει αυτή η ταβέρνα ! Την ταβέρνα “Ποικίλη Στοά” δεν λες, Ηρακλή ;

Ηρακλής : Ναι, αυτή λέω ! Την ταβέρνα που είναι στην ταράτσα, και κάτω έχει αυλή !

Διηάνειρα : Μου αρέσει πολύ αυτή η ταβέρνα. Μ’ αρέσει η αυλή της, μ’ αρέσει η ταράτσα της, τα μεγάλα βαρέλια στην αυλή, το σπιτικό φαγητό της κουζίνας. Μ’ αρέσει η θέα που έχει : βλέπεις όλη την Αρχαία Αγορά ! Και το ναό του Ηφαίστου ! Πάμε !

Αλέξανδρος : Πάμε, ναι ! 

Περπατάνε και φτάνουν στην ταβέρνα.

Σερβιτόρος : Καλησπέρα ! Είστε έτοιμοι να παραγγείλετε ;

Ηρακλής : Να παραγγείλουμε ; Ε, ένα λεπτό. Καλή μου γυναίκα, ξέρουμε τι θέλουμε ;

Διηάνειρα : Να διαβάσω λίγο τον Κατάλογο ; Εμ, το μενού παρακαλώ ;

Σερβιτόρος : Ορίστε, με την ησυχία σας !

Διηάνειρα : Για να δούμε… Λοιπόν, τι λες, Αλέξανδρε;

Αλέξανδρος : Τι θα πάρουμε από ορεκτικά ;

Ηρακλής : Τζατζίκι οπωσδήποτε ! Και λίγο τυρί ! Φέτα ή σαγανάκι ;

Διηάνειρα : Και τα δύο ! Λοιπόν, θα μας φέρετε μία μερίδα τζατζίκι, μία χωριάτικη σαλάτα με φέτα και ένα σαγανάκι. Μία μερίδα πατάτες και μία κολοκυθάκια τηγανιτά.

Σερβιτόρος : Μάλιστα. Τι άλλο θα θέλατε;

Διηάνειρα : Θα φάμε κρέας ή ψάρι ;

Αλέξανδρος : Εγώ νομίζω ότι θέλω και λίγο ψάρι και λίγο κρέας !

Ηρακλής : Ναι, να πάρουμε λίγο από όλα ! Μία μερίδα γαύρο και μία μερίδα κεφτεδάκια παρακαλώ !

Διηάνειρα : Ηρακλή ! Σιγά σιγά ! Σαν πολλά δεν είναι ;

Ηρακλής : Καλή μου γυναίκα, πεινάω σαν λύκος ! Θα τα φάω όλα ! Τι θα πιούμε ;

Διηάνειρα : Εγώ θέλω νερό !

Ηρακλής : Εγώ θέλω κρασί ! Εσύ μικρέ ;

Αλέξανδρος : Εγώ θέλω κοκακόλα ! Αλλά έχει κόκα κόλα ;

Ηρακλής : Η κόκα κόλα κάνει κακό στο στομάχι ! Είσαι σίγουρος ;

Διηάνειρα : Τι είναι κόκα κόλα ;

Αλέξανδρος : Έχει δίκιο ο Ηρακλής. Θα πάρω και εγώ λίγο κρασί, αλλά με νερό. 

Σερβιτόρος : Τι κρασί θέλετε παρακαλώ ; Λευκό ή κόκκινο ;

Ηρακλής : Κόκκινο ! Ένα κιλό !

Διηάνειρα : Ένα κιλό για τρία άτομα ; Ηρακλή είσαι καλά ;

Ηρακλής : Δίκιο έχεις, γυναίκα. Μισό κιλό, λοιπόν, εντάξει ;

Σερβιτόρος : Ευχαριστώ. Έρχομαι αμέσως με την παραγγελία σας !

Ορίστε το ψωμί σας, καλή σας όρεξη ! 

GLOSSARY – ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 21: 

COMPREHENSION EXERCISES – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 21:

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

GRAMMAR EXERCISES – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 21:

(ΡΗΜΑΤΑ – VERBS)